Bestyrelsen for Museumsforeningen for Skælskør Bymuseum 2019/20

Hans Jørgen Konradsen formand medlem af F-U-B-T mail: formand@skbymuseum.dk

Stig Hansen Kasserer medlem af O-V mail: kasserer@skbymuseum.dk

Henrik Falch sekretær medlem af H-O-T mail: info@skælskør-bymuseum.dk

Medlem Lone Johansen medlem af T

Medlem Erik Damm Andersen medlem af L

Steen Andresen medlem af F-H

Medlem Villy Jensen medlem af F-U-H-V

Suppleant Bruno Lauritsen medlem af U-L

Suppleant Jan Andersen

Udvalg i bestyrelsen. Kontaktperson med fed skrift:

Foredragsudvalg - F: Steen Andresen, Villy Jensen og Hans Jørgen Konradsen.

Medlemshvervningsudvalg - O: Stig Hansen og Henrik Falch.

Dannelsesudvalg - U: Villy Jensen, Hans Jørgen Konradsen og Bruno Lauritsen.

Latinskolen og vejerbod - L: Erik Damm Andersen, Bruno Lauritsen.

Hjemmeside, Facebook, presse - H: Henrik Falch, Villy Jensen og Steen Andresen.

Vægterkontaktperson - V: Stig Hansen og Villy Jensen.

Byvandringskontaktperson - B: Hans Jørgen Konradsen.

Historiske ture - T: Henrik Falch, Lone Johansen og Hans Jørgen Konradsen

Vedtægter for Museumsforeningen.pdf