Latinskolen Gammelgade i Skælskør

Den lille bygning ligger med facaden ud mod Gammelgade i det sydvestlige hjørne af den gamle kirkegård.

Det teglhængte hus falder naturligt ind i bybilledet ind i bybilledet med rådhuset på Gammeltorv og Sct. Nicolai Kirke og dens ringmur. Latinskolen er opført i munkesten og har mod øst en kamtakket gavl.

Det er ikke helt sikkert, hvornår huset er opført. Et sted nævnes cirka 1550 og et andet sted middelalderen, måske samtidig med kirken.

Der er også flere bud på, hvad bygningen har været anvendt til, før den efter reformationen blev latinskole og senere fribolig.
Der nævnes præstebolig og kirkelade.
Det kan ikke helt udelukkes, at den en tid har været brug som kirkeskole og at den er opført omkring 1450.

Kirkeordinansen 1537 (stadfæstet i 1539) bestemte, at der skulle være en latinskole i samtlige købstæder. I Skælskør blev det en mindre skole, hvor der ofte kun var et par lærere; en skolemester (rektor) og en hører (menig lærer).

Det er kun ganske få af eleverne, der er dimitteret fra latinskolen, som senere blev registreret på universitetet.

I 1739 blev cirka to tredjedele af latinskolerne i landet nedlagt, og Skælskørs var en af dem.

Bygningen blev i 1740 solgt til handelsmand Lorentz Petersen, som lod den indrette til fribolig for “tvende borgere”.

Bygningen gennemgik en større ombygning, blandt andet blev det store rum opdelt i flere og loftet blev sænket med cirka en meter, så loftshøjden blev 2,25 meter.

Der kom andre vinduer og man opførte en skorsten, samt lavede indgang fra gaden.

Over døren blev der sat en sandstenstavle med indskrift på rim.
Tavlen blev i 1997 flyttet ind i bygningen og erstattet af en ny.

Beboere
Ved en gannemgang af folketællingslisterne kan man få en nogenlunde oversigt over, hvem der har boet i bygningen.
Langt de fleste var enker. Der er kun anført få ægtepar. De fleste af beboerne var 60 -70 år.
Under erhverv er der næsten alle anført “Fattighjælp”. Kun for en enkelt er angivet “Spinderi”.
I 1900-tallet var det ofte familier med børn, der boede her.
Efter 2. verdenskrig blev den flere gange brugt som husvildebolig, men i 1956 udlæste det en stor debat i pressen, at man anbragte folk under så ringe forhold.

Renovering
Skælskør Kommune brugte i slutningen af 1990’erne et betydeligt beløb på en stækt tiltrængt renovering af den gamle fredede bygning.
Der blev sat glasvægge op inde i huset, så besøgende frit kan besøge den markante bygning, når der er åbent i bymuseet.
Der er derfor ikke fast opsyn, men man er overbevist om, at besøgende vil vise stedet respekt, så det fremover vil være muligt at sikre adgang til bygningen.
Skælskør Bymuseum har tilsynet og ansvaret for udstillingen.

Latinskolen er åben for besøgende i museets åbningstid.

Kort fra 1677
Poppelstræde eksisterede allerede dengang.
1 Skt. Nicolai Kirke
2 Latinskolen
3 Rådhus. Det er ikke det nuværende rådhus.
4 Torvet med bybrønden, nu Gammel Torv.
5 Et af Skælskørs fire rådhuse har ligget her. Nu er huset privat bolig.
6 Skolemesteren, klokkeren og sognepræstens boliger. Bygningen er revet ned.
Kortet er hentet fra Det Kongelige Biblioteks digitale samlinger.